E gjithë koha juaj është 8 minuta, ju lutemi kontrolloni kohën tuaj të mbetur.Sigurohuni që të fusni të gjitha të dhënat tuaja personale në mënyrë të plotë dhe të saktë.
Koha e mbetur:

INFORMACION PËR APLIKACIONIN

TJETRA

Viza Shengen ju mundëson të udhëtoni brenda zonës shengen deri në 90 ditë.
Sipas rregullores që tregon kompetencat në lidhje me aplikimet për vizë, ju duhet ta merrni vizën nga zyra përfaqësuese e vendit ku do të udhëtoni ose ku duhet të kaloni pjesën më të madhe të udhëtimit tuaj.
Ju mund të aplikoni për vizë deri në 180 ditë para datës së fillimit të udhëtimit.

TË DHËNAT PERSONALE

1 .Persona (Zyrtare)

2 .Persona

3 .Persona

4 .Persona

(*) Fushat që duhet plotsuar

TJETRA

MBRAPA

SHIKIM PARAPRAKË

TJETRA

MBRAPA

SHËRBIMET SHTESË

TJETRA

DATA

TJETRA

PROCESI I PAGESAVE

INFORMACIONI I PAGESES