• Me kënaqësi ju njoftojmë se nga data 13.09.2022 VisaMetric do të pranojë zyrtarisht aplikacionet për viza shengen në emër të ambasadës gjermane në Kosovë.
  • Gjatë aplikimit tuaj do të jepet i gjithë informacioni i nevojshëm.
  • Ju lutemi lini terminin dhe përgatitni dokumentet e aplikimit deri në ditën e terminit. Për fat të keq, nuk është e mundur të pranohen aplikime pa termin.
  • Nga këtu mund të hyni në sistemin tonë të termineve. 
  • Ambasada gjermane në Kosovë punon vetëm me VisaMetric.Adresa, orari i punës etj, do të publikohet së shpejti.
  • Për të marrë të gjitha informacionet e nevojshme ju lutemi që para ditës së terminit të rivizitoni faqen tonë të internetit.
  • Ju lutemi keni kujdes kërkohet termin për çdo aplikant. Perfshire edhe fëmijët. Nëse dëshironi të aplikoni si familje, duhet të lini termin edhe për fëmijët tuaj.

VisaMetric është ofruesi i vetëm i shërbimeve i kontraktuar nga Ambasada Gjermane në Prishtinë për të pranuar aplikime për viza në Kosovë.